Maura (20): ‘Wat begon met achteraf betalen eindigde in 3.000 euro schuld’ (2024)

Nieuwe sneakers, shirtjes of een zonnebril bestellen met Klarna, Riverty of Afterpay. Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld. Je kunt zo nieuwe zomerkleding aanschaffen zonder direct te hoeven betalen. Ideaal om te checken of je nieuwe kleding past, of als je het geld nog niet op je rekening hebt staan. Dat gaat alleen niet zonder risico’s. Zo belandde Maura (20) in de schulden: "Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro."

In de zomer van 2022 bestelde Maura voor het eerst iets met Klarna. De destijds achttienjarige studente woonde net op kamers en kon met haar stage en bijbaan net genoeg geld verdienen voor boodschappen en vaste lasten. Voor haar andere uitgaven gebruikte ze achteraf betalen. "Ik kocht schoonmaakspullen en cadeautjes op Bol.com, kleding op Shein en tickets voor dagjes weg via sites als Social Deal."

Een cirkel van schulden

Met de achteraf betalen optie hoefde Maura niet met lege handen aan te komen op verjaardagen en kon ze leuke dingen doen. "Ik wist dat ik op het moment het geld voor deze uitgaven niet had, maar ik dacht dat het wel goed zou komen tegen de tijd dat ik moest gaan betalen. Dat was alleen niet zo..."

Betalingstermijnen verstreken en uiteindelijk ging Maura extra geld lenen omdat ze haar boodschappen en openstaande rekeningen niet meer van haar salaris kon (terug)betalen. Vervolgens sloot ze dan weer nieuwe leningen af om die oude leningen met rente terug te kunnen betalen. "Ik schoot er helemaal niks mee op en bleef in een cirkeltje zitten." Wat begon met een lening van 200 euro liep op tot een totale schuld van 3.000 euro. "Hoe hoger de totale schuld werd, hoe makkelijker ik achteraf betalen bleef gebruiken. Als je zo al 500 euro verschuldigd bent, maken twee extra tientjes ook niet meer uit."

Wakker liggen van stress

Die schulden leverden haar meer en meer stress op. "Ik kreeg oprecht buikpijn als ik weer een betalingsherinnering in de mail kreeg. Op een gegeven moment deed ik ook geen oog meer dicht, want ik wist niet meer hoe ik alles zou kunnen betalen. Ik durfde het mijn ouders in eerste instantie ook niet te vertellen. Ik schaamde mij er toch wel voor."

Uiteindelijk zag ze door de bomen het bos niet meer en klopte ze toch bij haar ouders aan. "Iets minder dan een jaar geleden schoten zij te hulp. Zij hebben de lening afbetaald. Ik ben ze daarvoor nog steeds aan het terugbetalen, maar wel zonder alle stress van eerst."

Tips

Sindsdien gebruikt ze geen achteraf betalen meer en heeft Maura haar mindset veranderd. "Toen ik voor het eerst op mezelf ging wonen, dacht ik: gaat er een pan kapot? Prima, dan bestel ik een nieuwe. T-shirt kapot? Dan koop ik een nieuwe. Dat deed ik te makkelijk. Nu gooi ik spullen minder snel weg en bestel ik pas iets nieuws als ik het echt nodig heb." Haar advies is dan ook om voor je iets besteld te denken: "Moet ik dit nu hebben of kan het nog even wachten? En als ik het nu bestel, kan ik het dan volgende maand wel betalen als ik mijn salaris heb? Want je moet dat betalen dan niet blijven uitstellen zoals ik deed."

Door achteraf betalen kan je in de schulden komen zoals Maura. Je kan het overzicht over je financiën verliezen of je koopt meer dan je eigenlijk van plan was. Kun jij wel wat hulp gebruiken op het gebied van geldzaken? Bekijk de tips van Wijzer in Geldzaken over achteraf betalen hieronder:

  1. Betaal op tijd. Te laat met betalen? Dat kost geld, gemiddeld zo’n 15 euro.
  2. Het lijkt handig om op afbetaling te kopen als je weinig geld hebt. Maar je moet op een later moment wél betalen. Bedenk daarom eerst of je het geld wel kan missen.
  3. Zet voor jezelf een betalingsherinnering zodat je het niet vergeet. Te laat betalen kost gemiddeld zo’n 15 euro extra.
  4. Kom je er niet zelf uit en vind je het lastig om te delen met je omgeving? Vraag makkelijk en anoniem hulp aan via Geldfit. Zij denken met je mee, geven tips en brengen je in contact met andere hulporganisaties. Dit kan al door alleen een appje te sturen!
  5. Voorkom hoge incassokosten. Een incassobureau kan worden ingeschakeld als je meerdere betalingen hebt gemist. Dat is vaak nog veel duurder.
  6. Retourneer op tijd. Anders betaal je de rekening en komen er herinneringskosten bovenop voor een product dat je niet wilt hebben.
  7. Bekijk van tevoren of je je aankoop terug kan sturen of annuleren. Als dat niet kan, zit je aan de betaling vast.
  8. Check je berichten regelmatig op betalingsherinneringen zodat je niks mist.
  9. Let op onbekende afzenders. Meestal krijg je de mails van de aanbieder van achteraf betalen (zoals Klarna of Riverty) en niet van de webshop waar je het product hebt gekocht.

Gepubliceerd op 10 juni 2024

Lees verder Leerlingen bellen met de examenuitslag: zó doen mentoren dat Onderwijs door de generaties heen: een gesprek met oma Mia (83) Feiten en fabels onder de loep
Maura (20): ‘Wat begon met achteraf betalen eindigde in 3.000 euro schuld’ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5820

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.