THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG (2024)

THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG. DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG

Công ty bạn đang chuẩn bị hồ sơ bán hàng vào cụm công nghiệp Phú Chánh tại Bình Dương hãy gọi cho TRUMXNK.COM để được tư vấn về thủ tục hồ sơ hải quan.

Gọi ngay cho chúng tôi Mr Hiệp: 0986 833 155 – Điện thoại/Zalo để có được những thông tin hữu ích.

I/ DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG

Khi bạn lần đầu làm thủ tục hải quan bán hàng vào cụm công nghiệp Phú Chánh tại Bình Dương sẽ gặp nhiều khó khắn và bỡ ngỡ. Chúng tôi luôn thấu hiểu và biết những khó khắn bạn gặp phải. Vì vậy, chúng tôi luôn đưa ra những giải pháp tối ưu nhất cho lô hàng của bạn.

Bên cạnh việc xử lý vận chuyển hàng hóa, công việc xử lý thủ tục hải quan cũng là một khâu hết sức quan trọng và phức tạp trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Với kinh nghiệm thường xuyên xử lý thủ tục hải quan tại Bình Dương sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu của bạn về xử lý thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Trumxnk.com chúng tôi, sở hữu đội ngũ nhân viên khai báo Hải quan giàu kinh nghiệm, am hiểu và luôn cập nhật các thông tư, nghị định mới nhất đặc biệt là kinh nghiệm xử lý giúp cho quá trình khai báo Hải quan trở nên dễ dàng, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cũng như giảm thiểu các chi phí phát sinh cho khách hàng.

Các lĩnh vực tư vấn liên quan tới thủ tục hải quan bán hàng vào cụm công nghiệp Phú Chánh tại Bình Dương:

- Đối với doanh nghiệp lần đầu làm thủ tục hải quan chúng tôi luôn tư vấn các chính sách về thủ tục và hồ sơ Hải quan đối với mặt hàng xuất, nhập của doanh nghiệp. Tư vấn áp mã HS code của hàng hóa xuất nhập khẩu, tính thuế xuất nhập khẩu, tham vấn giá, kiểm hóa hải quan. Tư vấn về loại hình khai báo hải quan phù hợp nhự: phi mậu dịch, mậu dịch, đầu tư, đầu tư nộp thuế, kinh doanh, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập….

- Từ những thông tin về hàng hóa do khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn chính sách quản lý mặt hàng của các Bộ như: Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Y Tế, Bộ công thương, Bộ Xây Dựng, Bộ LĐTBXH, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,…

- Tư vấn cách tính thuế và phân bổ các khoản cước vận chuyển và các phí phải cộng khác cho trị giá từng mục hàng thủ tục nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, điều chỉnh thuế …

- Tư vấn về phương án vận chuyển nội địa và quốc tế tối ưu nhất về thời gian và chi phí.

- Hướng dẫn cách thức mua bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế

- Hướng dẫn và cung cấp dịch vụ cấp giấy C/O đối với hàng xuất khẩu

- Tư vấn và hướng dẫn thủ tục kiểm dịch động - thực vật hàng xuất nhập khẩu, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu

- Thủ tục kiểm tra chất lượng nhà nước hàng nhập khẩu, tự công bố sản phẩm nhập khẩu …

- Xử lý hải quan các loại hình kinh doanh, gia công, sản xuất xuất khẩu, phi mậu dịch, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh, xuất trả, thanh khoản, xuất nhập khẩu tại chỗ, ủy thác xuất nhập khẩu,…

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi trẻ, nhiệt huyết với công việc, trung thực và nhiều kinh nghiệm trong công việc; có sự gắn kết thân thiết, uy tín với các Chi cục Hải quan, cảng vụ và các cơ quan quản lý chuyên ngành.

=>Liên hệ Mr Hiệp 0986.833.155 Đt/Zalo , chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất! Luôn phục vụ khách hàng nhiệt tình và chu đáo, đảm bảo sự hài lòng của quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Trumxnk.com

II/ THÔNG TIN VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG

Cụm công nghiệp Phú Chánh

THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG (1)

1/ Thông tin về chủ đầu tư:

  • Công ty TNHH Cheng Chia Wood (Đài Loan);
  • Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại: (0274) 3641788;
  • Fax: (0274) 3641787;
  • Email: chengchiawood@vnn.vn.

2/ Thông tin về Cụm công nghiệp Phú Chánh tại Bình Dương :

- Phê duyệt quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng phê duyệt tháng 6/2007;

- Địa điểm: Xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

- Năm thành lập: 2007;

- Vị trí địa lý: Cụm công nghiệp Phú Chánh nằm ở vị trí thuận lợi, nằm gần thành phố mới Bình Dương, gần các tuyến đường tạo lực và các khu công nghiệp;

- Vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư là 318,7 tỷ đồng;

- Diện tích phê duyệt: 127,8559 ha. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tháng 5/2010 với diện tích 119,9945ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 83,5761 ha;

- Nhà máy xử lý nước thải tập trung: NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CCN PHÚ CHÁNH 1

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cheng Chia Wood
  • Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Chánh, H. Tân Uyên, Bình Dương
  • Nhà máy xử lý nước thải CCN Phú Chánh 1 - Module 2 công suất 3.000m3/ngày đêm

THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG (2)

Nếu bạn cần Vận Chuyển Hàng Từ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM hãy liên hệ CHÚNG TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!

THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG (3)Liên hệ : Hiệp (Mr) - 0986 833 155

THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG (4)THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG (5) Mail:TRUMXNK@TRUMXNK.COM

THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG (6)THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG (7)Zalo : 0986 833 155

THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG (8)THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG (9)Skype : Henryhiep.456

THỦ TỤC HẢI QUAN BÁN HÀNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 6311

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.